AWYGIRLS

Scroll to Info & Navigation

EXCLUSIVE INTERVIEW - OUI OBLIVIOUS

คอนเสิร์ตแรกในชีวิตที่ไปดู - ชีวิตผูกพันอยู่กับคอนเสิร์ตมาตั้งแต่เด็ก  คอนเสิร์ตแรกที่ไปดูนี่พุ่มพวง  ดวงจันทร์  พี่เลี้ยงพาไปดูที่เจ็ดสีคอนเสิร์ต  ตอนนั้นน่าจะซัก 6 ขวบได้……Read more